Praca psychoterapeutyczna opiera się na szczególnej relacji między terapeutą i klientem, której cha­rakter określony jest wymogami konkretnej szkoły psychoterapeutycznej oraz etyką zawodową. Zawód psychoterapeuty dotychczas nie jest uregulowany przez polskie ustawodawstwo. Moja praktyka prowadzona jest w oparciu o kodeks etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. W ramach Stowarzyszenia działa Komisja Etyczna, a samo Stowarzyszenie należy do Polskiej Rady Psychoterapii.