Jak przebiega trening Biofeedback?

Wiele procesów w naszym ciele przebiega samoczynnie. Prostymi przykładami są tu oddychanie czy temperatura ciała. Jeżeli chodzi o możliwość wpływania silą woli na procesy fizjologiczne, to na przykład w wypadku oddychania jest to kwestia bezsporna. Dlatego też wiedza, że możemy nauczyć się regulować w sposób świadomy również subtelniejsze procesy, takie jak temperatura ciała, jest bardzo pożądana. I dokładnie tutaj ma zastosowanie trening biofeedback. Jest on po prostu informacją zwrotną odnośnie do procesów fizjologicznych, mającą pomóc pozytywnie wpływać na te procesy przez samokontrolę.
“Głównym celem biofeedbacku jest rozwój samokontroli w zakresie procesów zachodzących w ciele.” (Rief W., Birbaumer N. (2000): Biofeedback-Therapie. Grundlagen, Indikation und Praktisches Vorgehen. Stuttgart, New York: Schattauer. S. 1).

Sukces terapii przez zmianę oczekiwań w zakresie wpływania na rzeczywistość
Rozmiar oczekiwań, co do wpływania na rzeczywistość określa wiarę danej osoby w możliwość zmieniania tejże rzeczywistości. Przez stosowanie biofeedbecku trenujący może się nauczyć wpływać na funkcje ciała oraz na objawy niektórych zaburzeń, na które jego zdaniem nie miał dotychczas wpływu. Im więcej doświadczeń danej osoby w sferze samokontroli nad funkcjami oraz obszarami, wobec których była do tej pory bezradna, w tym większym stopniu może ona odnieść sukces przez terapię z zastosowaniem biofeedbacku.

Sukces terapii przez rozwój świadomości ciała
Błędna interpretacja lub niedostateczne postrzeganie procesów przebiegających w ciele przekłada się na czynnik ryzyka licznych zachorowań (np. wysokie ciśnienie krwi). Biofeedback dzięki bezpośredniej i prawidłowej informacji zwrotnej w odniesieniu do procesów fizjologicznych stwarza możliwość polepszenia tego samopostrzegania.

Wizualizacja związków natury psychofizjologicznej
Treningi biofeedback pozwalają uzyskać bezpośrednią informację na temat relacji funkcji ciała do związanych z nimi symptomów oraz dowiedzieć się w jaki sposób organizm reaguje na obciążenia psychiczne.
Przykład: Występujące podczas ataku serca symptomy cielesne są odczytywane jako sygnały zagrożenia. To prowadzi
do zwiększenia poziomu stresu, któremu towarzyszą dalsze zmiany natury fizjologicznej.
Wizualne przedstawienie (krzywa stresu) takich procesów jest nie tylko obrazowym, ale i znaczącym uzupełnieniem prezentacji modeli powstawania i utrzymywania się dolegliwości. Przez stosowne przekazanie wiedzy trener biofeedbacku może aktywnie wspierać zmiany subiektywnych matryc choroby oraz zmiany w innych obszarach.

Sukces terapii przez stymulowanie otwartości i motywowania
Ciekawostką jest, że ludziom z zacięciem technicznym pierwsze zetknięcie z metodami biofeedbacku często nie sprawia trudności, podczas gdy treningi relaksacyjne lub inne ćwiczenia czysto psychologiczne nie są dla nich sprawą prostą. Treningi biofeedbacku mają często charakter zabawy, dlatego niejednokrotnie wpływają u takich osób na tzw. przełamywanie lodów. Większość użytkowników uznaje biofeedback za bardzo motywujący, co budzi także ciekawość i pozwala osiągnąć wysoki stopień otwartości.

Sukces terapii przez opanowanie umiejętności ogólnego odprężenia
Efekt treningu metodami biofeedbacku nie ogranicza się często jedynie do obserwowania funkcji ciała wysyłającego informację zwrotną. Wiele osób nabywa zdolność osiągania ogólnego odprężenia w rozumieniu dezaktywacji wegetatywno–somatycznej. Stymulowanie tej reakcji odprężenia może mieć korzystny wpływ na symptomy istniejących dolegliwości.

Dla kogo jest przeznaczony?

Szerokie spektrum wskazań do treningu obejmuje zarówno ludzi zdrowych chcących poprawić efektywność pracy mózgu zmniejszyć poziom stresu jak i osób z różnymi schorzeniami OUN(Ośrodkowy Układ Nerwowy),zaburzeniami psychosomatycznymi, problemami emocjonalno-społecznymi(szczególnie u dzieci). Obecnie metoda ta stosowana jest w różnych środowiskach – sportowców, menadżerów, biznesmenów, uczniów i studentów. Jest pomocnym narzędziem psychologów, pedagogów i nauczycieli w pracy z dziećmi mającymi problemy szkolne.