Psychoterapią zajmuje się od roku 1994 prowadząc gabinet psychoterapeutyczny w Lublinie. Do roku 2000 stosuję jako licencjonowany psychoterapeuta NLP bardzo popularne w tych czasach podejście psychoterapii ericksonowskiej. Prekursorem tej metody i zastosowań hipnozy w psychologii klinicznej i hipnoterapii był Milton Hyland Erickson. Na podstawie jego warsztatu pracy amerykański psycholog Richard Bandler i lingwista John Grinder opracowali Model Miltona, który stał się podstawą odkrytego przez nich programowania neurolingwistycznego (NLP). Jest to w mojej opinii jedna z najlepiej dostosowanych metod do leczenia zaburzeń nerwicowych, fobii oraz zastosowań w terapii uzależnień. W roku 2000 uzyskując nowe kompetencje w zakresie neurofizjologii wzbogacam technikę pracy terapeutycznej o nowe empiryczne narzędzia. Wówczas w mojej ofercie usług jest terapia bulimii, anoreksji, ADHD, migreny. Od roku 2001 specjalizuję sie w leczeniu chorób psychosomatycznych powodowanych stresem i patologią układu motywacyjnego ośrodków korowych i podkorowych. W roku 2005 rozpocząłem badania naukowe związane z przytoczonymi powyżej zagadnieniami. Efekty badań znajdują  skuteczne zastosowanie między innymi w następujących obszarach terapii

  • praca z uzależnieniami,
  • praca ze stresorami (stresem)
  • praca z fobiami
  • diagnozie i terapii psychologicznego podłoża chorób somatycznych,

1999 – 2002 pracowałem jako doradca i konsultant członków Sejmowej Komisji Zdrowia. W latach 2000 do 2006 byłem zatrudniony w charakterze wykładowcy, trenera, konsultanta „Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Interakcji”. Prowadziłem na rzecz stowarzyszenia treningi, konsultacje i warsztaty w zakresie technik wzmacniających układ nerwowy i system odporności, technik motywacyjnych oraz technik wpływu podprogowego. Szkoleń i konsultacje prowadziłem na podstawie moich indywidualnych programów szkoleniowych i koncepcji strategicznych na rzecz takich firm jak Bank PKO, Żagiel S.A, PKP S.A., Wars S.A. i inne. Równocześnie pracuje jako wykładowca na Studiach Podyplomowych WSPI w Lublinie prowadząc wykłady teorii psychoterapii oraz warsztaty z zakresu metodologii badań. W roku 2005 do 2006 jestem konsultantem w Zachodniopomorskim NFZ. W latach 2008 do dnia dzisiejszego prowadzę gabinet terapii w UK