Wybrane książki, skrypty, publikacje:

 • „Koncepcja psychoterapii patologii powodowanej pracą umysłową” WSPI 1998.
 • „Dynamizmy i ich determinacja na poszczególne etapy rozwoju ontogenetycznego człowieka”  PSPI 1999.
 • „Nauczanie na odległość”  WSUP 1999
 • „Teoretyczny model apercepcji” PSPI 2000 .
 • „Nauczanie, szkolenie, terapia w warunkach wirtualnej rzeczywistości” WSPI 2001.
 • „Molekularne podstawy powstawania nowotworów” UJ 2003
 • „Organizm jako informatyczny monolit”. UJ 2003
 • „Ingredienty myślenia w akcie apercepcji” PSPI 2004
 • „Psychoterapia w nurcie psychologii interakcji ” autorzy dr Mieczysław Bakun, dr Daniela Becelewska ISBN 2004
 • „Ortomolekularne metody opóźniające starość” PSPI 2005
 • „Polityka społeczna i edukacyjna Państwa jej wpływ na kompetencje i przyszłość zawodową gerontologów” – przewód doktorski IBN 2006.