Studia magisterskie i zawodowe

  • Institut Richarda Bendlera w San Diego; Practitioner of Neuro_Linguistic Programming and Design Human Engineering
  • Darmstackie Studium Zarządzania i Marketingu Frankfurt am Mein – marketing.
  • Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach – wydział edukacji informatycznej i wirtualnej. kierunek; metody terapii i nauczania z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości.
  • Uniwersytet Zielonogórski – wydział gerontologii społecznej. Kierunek; Gerontologia
  • Collegium Psychologii w Lublinie  –. wydział medycyny psychosomatycznej kierunek; Psychologia

Studia podyplomowe

  • Międzynarodowa Szkoła Menadżerów w Warszawie. Ukierunkowanie; doradztwo personalne.
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biotechnologii kierunek Biologia Molekularna. Studia specjalizacyjne- farmacja fitochemiczna, terapia genowa.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski studia akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia. Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

Studia III stopnia

  • Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie – Studia doktoranckie

Przez lata doskonaliłem swoje umiejętności zawodowe specjalizując je w różnych dziedzinach, wydawało by się odległych od potrzeb stosowania ich w psychoterapii takiej jak na przykład biologia molekularna . W odniesieniu do psychoterapii pozwoliło to na zrewolucjonizowanie technik terapeutycznego warsztatu. Takie techniki stanowią synergiczny kunszt oddziaływujący na psychikę, somatykę i układy sterujące kaskadami neuroprzekaźnikowymi. Odnoszę udokumentowane publikacjami naukowymi sukcesy w leczeniu tą zintegrowaną metodą takich chorób jak nerwice, uzależnienia, depresje czy terapie relacji interpersonalnych. Również pacjenci czerpią wymierne korzyści – skraca się w określonych przypadkach czas terapii i jej jakość . W trakcie zabiegów terapeutycznych jeśli sobie tego życzą pacjenci jako wartość dodaną otrzymują najskuteczniejszy, bezinwazyjny, 100% bez skutków ubocznych antiaging biomolekularny.