Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się zwykle raz w tygodniu. Jedno lub dwa pierwsze spotkania mają charakter konsultacji, określenia tematu, i obustronnej decyzji nad dalszą pracą. Psychoterapia opiera się na otwartości
i dobrowolności. Treść sesji psychoterapeutycznych oraz sam fakt uczestniczenia w terapii chronione są tajemnicą. Zwolnienie te­rapeuty z tajemnicy może, nastąpić, jeśli jej zachowanie w sposób istotny zagraża życiu lub zdrowiu klienta lub osób trzecich, oraz w innych sytuacjach regulowanych przepisami prawa.

Opłata za sesje odbywa się przed każdym spotkaniem. W razie nie powiadomienia psychoterapeuty lub powiadomienia na mniej niż 24 godziny przed umówioną sesją, o jej odwołaniu.