Zakres terapii i pomocy psychoterapeutycznej

Wśród obszarów, nad którymi pracuję z moimi klientami są:

 • Dolegliwości psychosomatyczne
 • psychologiczne zagadnienia związane z przewlekłymi lub powracającymi chorobami
 • Stany obniżonego nastroju i rezygnacji,
 • depresje
 • Nadużycia i traumy,
 • Uzależnienia i tendencje do uzależnień od substancji oraz zachowań
 • Przeżywanie bardzo silnych lub trudnych emocji; żałoba, rozstanie, strata
 • Poszukiwanie sensu
 • Stresory i sytuacje stresogenne
 • Problemy z odpoczynkiem i bezsenność,
 • Nieśmiałość i trudności w komunikacji,
 • Kłopoty w związku i w relacji, problemy małżeńskie i wychowawcze
 • Problemy w życiu zawodowym, tematy przywództwa i pozycji,
 • Konflikty i problemy dotyczące społeczności, relacje mniejszości (seksualnych, etnicznych, kulturowych)
 • Niskie poczucie wartości, autokrytyka,
 • Zmienione stany świadomości